Началник от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор успокои: В Пернишка област няма язовир в аварийно състояние

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор следи нивата на язовирите, които се повишават заради снеготопенето. Разпоредени са извънредни проверки. В по-голямата част от водните басейни е осигурен свободен обем. Има язовири, които контролирано преливат, предаде БНТ.

Задължение на собствениците и концесионерите на съоръженията е да следят изправността им и нивата на водите, напомни Иван Сяров от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. “В Софийска и Пернишка област и област София-град няма язовир в аварийно състояние. 8 язовирите преливат, но те не са в критично състояние. Язовирите са динамична система и постоянно променят генерираната си вода и същевременно трябва да се наблюдават. Постоянно има работоспособност на основните изпускатели. Най-опасните участъци в едно такова състояние на язовирите, когато има повишен приток, това са участъците след преливни и облекчителни съоръжения, тъй като там се концентрира основния отток на язовира.”, каза Иван Сяров, началник отдел към Главна дирекция “Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Виж също...

Loading...