Българската статистика е осма на планетата по статистически данни в отворен формат и е много над средните стойности за всички държави

На годишния форум на статистическите служби в Ню Йорк под егидата на ООН беше представен докладът на Open Data Watch, според който България е на осмо място в света по разпространение на статистически данни в отворен формат. Неправителствената организация, разработила анализа, следи за напредъка и предоставя информация за развитието и прилагането на системите за отворени данни, съобщиха от пресцентъра на Национален статистически институт.

Обобщените оценки в анализа се отнасят за 21 категории и 10 елемента, които характеризират трите основни оценявани области – социална статистика, икономическа статистика и статистика на околната среда. Резултатите са разпределени в скала от 0 до 100. В трите оценявани области България е представена изключително добре в сравнение с другите страни от Източна Европа и е много над средните стойности за всички държави.

Според резултати на първите три места в класацията са Дания, Нидерландия и Швеция – съответно с 80,78 и 77 точки. От страните от Източна Европа с най-добро представяне е Полша, която е на четвърто място в света. България се класира на осмо място със 73 точки.

Виж също...

Loading...