Районните прокуратури в Брезник и Трън отчитат, че няма укрили се от правосъдието осъдени лица в районите им на действие

Няма укрили се от правосъдието осъдени лица в района на районните прокуратури в Трън, Брезник, Кула, Благоевград, Сливница, Пирдоп, Етрополе, Поморие, Средец, Царево, Котел, Трявна, Тервел, Тутракан и Попово. Това стана ясно след като пресцентърът на Прокуратура на Република България представи основните данни от извършена проверка в цялата страна за неприведени в изпълнение наказания лишаване от свобода, както и предприетите мерки от страна на прокуратурата в тази насока.

Проверката е била разпоредена със заповед на главния прокурор от 18 януари 2018 година във всички първоинстанционни прокуратури на територията на страната. Целта е установяване на всички осъдени лица, с наложено наказание „доживотен затвор“ или „лишаване от свобода“, които към 15 януари 2018 година не са задържани.

Най-висок е относителният дял на неприведените в изпълнение наказания лишаване от свобода със срок до 1 година – около 40 % спрямо общия брой неприведени наказания, резултат на значителния брой заменени наказания „пробация“. Относителният дял на неприведените в изпълнение наказания лишаване от свобода с размер над 10 години е по-малък от 5 % (43). Спрямо 3 от укрилите се от правосъдие лица не са приведени в изпълнение наказания „доживотен затвор“.

Най-значителен е броят на укрилите се осъдени за престъпления против транспорта – 198 лица, което е около 1/5 от общия брой „бегълци от правосъдието“ (925). Сравнително висок, а и с близки стойности е и броят на осъдените за кражби – 168 лица и за престъпления, засягащи половата неприкосновеност – 153.

Виж също...

Loading...