Областна дирекция МВР-Перник се отчете с добри резултати в борбата с кражбите на автомобили през 2017 година

Добри резултати в борбата с кражбите на автомобили през 2017 година в Областна дирекция-Перник. Оценката е на ръководството на Главна дирекция „Национална полиция“ по време на годишния отчет-анализ за дейността на дирекцията през миналата година, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция МВР-Перник.

На съвещанието присъстваха зам. директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ старши комисар Благородна Макева, доктор, старши комисар Светослав Манолов – зам. директор на Главна дирекция „Гранична полиция“, областният управител на Пернишка област Ирена Соколова, зам. кметът на Перник Йордан Павлов, Виктор Георгиев – зам. председател на Окръжен съд-Перник, Анита Джамалова – изпълняваща функциите окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Перник, директорите на Териториална дирекция “Национална сигурност” и Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”-Перник Красимир Костадинов и комисар Емил Марков.

Анализът на данните сочи, че се наблюдава спад на регистрираните престъпления със 133 броя. 1837 са те през 2017 година, а за предходната 2016 година – 1970.  Разкриваемостта на престъпленията през миналата година е 46,54 % при среден процент за страната 45, 87. За 2016 година са отчетени 39,44 %. Благодарение на добрите съвместни действия между Главна дирекция „Национална полиция”, Столична дирекция на вътрешните работи, Областна дирекция МВР-Перник и граничните областни дирекции е намалял броя на отнетите противозаконно автомобили. Те са 15 броя по-малко в сравнение с 2016 година. Наблюдава се и успех в борбата с незаконните автоморги в региона, като през 2017 година са установени две такива – в град Перник и град Радомир.

Отчетено бе, че през 2017 година е осигурена нормална пътна безопасност в региона. Регистрирани са 727 пътнотранспортни произшествия, с 265 по-малко от тези за предходната. Загиналите на пътя са по-малко с 4, а ранените с 19. Натовареността на техническите средства и правилното разпределение на силите на „Пътна полиция“ са в основата на успеха, както и добрата превантивна работа.

От името на старши комисар Макева, професионалното ръководство даде добра оценка за работата на Областна дирекция МВР-Перник през миналата година. Бяха подчертани добрата работа по противодействие на противозаконните отнемания на автомобили и липса на върнати от прокуратурата досъдебни производства. Не липсваха и насоки за подобряване на дейността през 2018 година, като по-активно противодействие на наркоразпространението и работа по стари досъдебни производства.

Областният управител Ирена Соколова и изпълняващият функциите на окръжен прокурор Анита Джамалова изразиха задоволство от съвместната работа с органите на полицията.

Виж също...

Loading...