За спорт в Брезник през 2017 година Общината е дала близо 68 хиляди лева, най-много местни приходи е имала от наеми на общинска земя

Община Брезник публикува отчета по бюджета си за изминалата 2017 година. Репортер на Zapadno.com представя за своите читатели най-важното от финансовата информация за общината, която е налична на интернет сайта на Общината.

Всичките приходи на Община Брезник за 2017 година са били в размер на 5,3 милиона лева, от които 2,7 милиона лева са приходи с местен характер, а 2,6 милиона лева са получени чрез финансиране от държавния бюджет. Данъците обичайно формират най-голям дял от приходите с местен характер, но извън тях в бюджета на Общината са привлечени най-много средства от наеми на общинска земя – 302 хиляди лева при първоначално очаквани приходи в това направление от 57 хиляди лева по-малко.

Повече от половината средства от общински такси са дошли по линия на таксата за битови отпадъци. Много над предвиденото са постъпленията от продажба на общинска земя, активи и сгради. Повече от 8 пъти над предвиденото е успяла Общината да спечели от продажбите и да прибави към бюджета си близо 130 хиляди лева.

В разходната част на бюджета най-голямото перо е за издръжката на общинските дейности като администрация, училища, читалища и други. За изпълнените държавни дейности са били необходими повече от половината от средствата в Общината. Във връзка с местните дейности брезнишката администрация е насочила най-много средства за благоустрояване и чистота, като за целта е разходвала повече от 1 милион лева.

Заслужава внимание, че за спортните бази и спортни дейности през годината общинските средства са били близо 68 хиляди лева. За образованието на децата по държавни и общински дейности са дадени общо близо 1,5 милиона лева. За социално подпомагане и грижи средствата са били общо около половин милион лева. За икономически дейности, сред които и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата, са дадени над 500 хиляди лева.

Публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Брезник за 2017 година ще се проведе на 19 март (понеделник) от 10:30 часа в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870”.

Виж също...

Loading...