Обучават служители на Югозападното държавно предприятие и ръководители на териториалните поделения в превенция на корупцията

В рамките на 3 дни служители на Югозападното държавно предприятие и ръководителите на териториалните поделения участват в обучение за превенция и противодействие на корупция и злоупотреби. Обучението е част от политиката на предприятието за нетолерантност към всякакви форми на незаконни дейности и нерегламентирани зависимости и е стъпка към развитието на система за предотвратяване на корупция и измами, съобщиха от пресцентъра на Югозападното държавно предприятие.

Курсът се организира безвъзмездно от неправителствената организация „Антикорупционен фонд” и се води от лектор с международен одиторски опит. Целта е служителите на Югозападното държавно предприятие да бъдат запознати с основните елементи на борбата с корупцията, с видовете измами и злоупотреби, причините за тях, основните индикатори за разпознаването им и мерките за разкриването им.

Обучението завършва с тест, който удостоверява подготовката на служителите за недопускане на корупция и злоупотреби в предприятието.

Виж също...

Loading...