18 километра пътища са прокарани за сечта на горите в Трънско, чрез които са добити общо 42 хиляди кубични метра дървесина

Общинско предприятие “Трънска гора” е усвоило 260 хектара площ или 2 600 декара през миналата година. От нея са добити 9 455 плътни кубични метра широколистни дърва за огрев и 31 798 плътни кубични метра строителна дървесина, съобщи временно изпълняващият длъжността директор Тодор Исаев, цитиран от БТА. Приходите от продажба на добитата дървесина са 1 501 382 лева с ДДС.

На територията на предприятието са изградени приблизително 18 километра временни извозни пътища, които са съобразени с характерните особености на релефа, ерозионните процеси, водните съоръжения и други. Служители на “Трънска гора” са констатирали две нарушения на Закона за горите с извършване на незаконна сеч, които са предоставени за разследване на прокуратурата.

Площта на общински горски територии в Трънско възлиза на 18 133,8 хектара, което е 49,6 на сто от общата площ на горските територии.

Виж също...

Loading...