Раздаването на хранителни продукти от БЧК в Трънско ще започне от 20 март, а в Брезнишко от 5 април

Раздаването на хранителни продукти за втори транш от Българския червен кръст за община Трън ще започне от следващата седмица, а за община Брезник – от началото на месец април. Това каза пред репортер на Zapadno.com директорът на Секретариата на областната организация на БЧК-Перник Наталия Минева.

Пунктът на БЧК в град Трън ще започне раздаването на хранителни продукти от 20 март (вторник). “В Трън даваме част от количеството и очакваме още доставки, затова там ще получат половината от продуктите. Другата половина ще се получи на 4 април – последната ни доставка. След 4 април всички до края на месеца могат да си получат помощта и да бъдат спокойни. Продуктите са налични и ще останат от тях и за социалните услуги.”, уточни директорът на Секретариата на областната организация на БЧК-Перник Наталия Минева. Пунктът в се намира на улица „Петко Д. Петков“ № 4. До отдалечените населени места в Трънско общинската администрация е осигурила транспорт на помощите.

Пунктът в град Брезник ще започне раздаването на храни от 5 април (четвъртък). Той се намира на улица „Андрей Михайлов“ № 75 (в сградата на бившата гимназия по селско стопанство). Община Брезник осигурява транспорт на помощите до по-отдалечените населени места в района. Раздаването на помощите ще продължи до 30 април.

При приемането на хранителни продукти желаещите могат да си измерят теглото чрез кантарче или пък кръвното налягане. Раздаването ще продължи до 4 май и всички правоимащи, включени в списъците на Агенция за социално подпомагане, ще получат по 16,320 килограма от 7 вида хранителни продукти: леща – 7 килограма; рибни консерви – 1,120 килограма; грах – 3,200 килограма; лютеница – 2 килограма; доматено пюре – 0,800 килограма; бисквити – 1,200 килограма и мед – 1 килограм.

Хранителните продукти за втори транш се раздават по Оперативна програмата за храни и/или основно материално подпомагане от „Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица”. Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти. Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на Българския червен кръст в 310 пункта в цялата страна, като всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

В списъците на Агенцията за социално подпомагане са включени следните категории граждани:

  • Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2015/2016 година;
  • Майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на член 8, алинея 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец октомври 2016 година;
  • Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по член 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017 година;
  • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец октомври 2016 година;
  • Лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на член 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към месец октомври 2016 година.
  • Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лева към месец февруари 2017 година.
  • Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на член 8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 година.

Виж също...

Loading...