Инспекция по труда-Перник констатира, че няма нарушения при последващи проверки на фирми в областта, които са имали предписания

За последния месец Инспекция по труда-Перник е извършила 99 проверки по спазване на трудовото законодателство във фирми в областта, предаде телевизия “Кракра“.

Директорът на Инспекция по труда-Перник Любомир Владимиров добави, че извършените проверки през последния месец са с 20 повече отколкото са били планирани. “Инспекторите показаха добра работа и надвишихме броя проверки. 36 броя от тях са за проверка на изпълнени предписания, 1 брой е по инициатива на МВР. Също така имаме 18 броя извършени проверки по искания и сигнали на граждани, които фиксират нарушения на трудовото законодателство. През месец февруари са констатирани 399 броя нарушения, като почти равномерно се разпределят по нарушения на осигуряване на безопасни условия на труд и нарушения свързани с трудовите правоотношения. Съставени са 6 акта за установяване на административни нарушения, като 1 акт е за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.”, каза още Любомир Владимиров в ефира на телевизия “Кракра”. Той констатира, че тенденцията е при извършване на последващи проверки работодателите спазват изисквания на Закона.

Виж също...

Loading...