Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Брезник ще се осъществяват в периода 19 – 23 март

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 19 – 23 март включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Брезник

На 19.03.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Банище;  Бегуновци; Беренде, Общ. Земен;  Брезник: Мтп;Ръждавец;;  Брезнишки Извор; Велиново;  Габровдол;  Горна Секирна: Местност Валога;  Долна Секирна: МТП; Д.Секирна;;  Ерул;  Кошарево;  Милкьовци;  Непразненци;  Режанци; Садовик;  Станьовци;

На 19.03.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 20.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Гигинци: УПИ ХІV-219, Кв.22;

На 19.03.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Долна Секирна;

На 19.03.2018 г. /09:15 – 16:00 ч.; 09:15 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Душинци;

На 20.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Гигинци;

На 20.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 23.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –Слаковци;

На 21.03.2018 г. /09:00 – 12:45 ч./   На 22.03.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Озърновци;

На 21.03.2018 г. /12:45 – 16:30 ч./   На 22.03.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Красава;

На 22.03.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Гоз: махала Логатор, местност Янкулица; На 22.03.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Арзан: Рангелова махала;  Брезник: Велин Ваклинов, извън регулацията, Трън;  Брусник;  Видрица;  Горни Романци;  Долни Романци; Завала;  Ярославци;

На 22.03.2018 г. /09:15 – 16:15 ч./   На 23.03.2018 г. /09:15 – 16:15 ч./ –Брезник: 06286.502.39, Генерал Владимир Заимов, Гоздовска, Еретин, Забел, Клисура, Петров Камък;

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...