Община Брезник обяви търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, които са разположени в града и село Ноевци

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост обявиха от общинската администрация в Брезник. Обявени за отдаване под наем са общински имоти в град Брезник и брезнишкото село Ноевци.

Част от терен с площ 50 квадратни метра, който е за разполагане на временен търговски обект в село Ноевци е включен в процедурата за търга. Началната тръжна цена за него е 30 лева, които са облагаеми с ДДС. Другите имоти общинска собственост се намира в град Брезник. Кабинет с основна площ 15,40 квадратни метра се предлага за отдаване под наем. Към него има и допълнителна площ от общите части на сградата (коридор, тоалетна, стълбищна площадка). Той се намира на втория етаж в сградата на бившата поликлиника на улица „Владо Радославов“ № 29. Началната тръжна цена за отдаване под наем на кабинета е 12 лева и 10 стотинки, облагаеми с ДДС.

В търга са включени още няколко помещения, които се намира на улиците „Андрей Михайлов“ и „Ангел Коцелянов“. Временно и възмездно право на монтиране на два броя вендинг автомати на улица „Андрей Михайлов“ също са включени в процедурата за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Началната тръжна цена за всяко едно от местата за временно и възмездно право за монтиране на вендинг автомати е 12 лева, които са облагаеми с ДДС.

Търгът ще се проведе на 29 март от 10 часа в заседателната зала на Община Брезник. За участие в него трябва да се подаде молба и депозитната квитанция, която е 10 % от обявената цена. Същите се подават в срока на подаване на депозита, който се внася от 26 март до 16:00 часа на 27 март на касата на Общината или по банков път. На търга се представя документ за самоличност или пълномощно, уточняват от общинската администрация в Брезник.

Виж също...

Loading...