Ученици от област Перник могат да се включат в конкурса за есе на тема “Българската Конституция – моята гордост и моето притеснение“ на Административния съд

Административен съд-Перник обявява конкурс за есе на тема “Българската Конституция – моята гордост и моето притеснение“ за ученици от 8-и до 12-и клас на средните училища в област Перник във връзка с отбелязването на 139 години от създаването на Търновската конституция, съобщиха от пресцентъра на съдебната институция. 

Есетата трябва да са с обем до три печатни страници размер А4, форматирани с текстов редактор (Microsoft Word, Open Office или други), с размер на шрифта до 14 пункта и да съдържат име, презиме и фамилия на участника, наименование на училище и клас, електронен адрес и телефонен номер на участника. Критериите, по които ще бъдат оценявани есетата са: демонстриране на познания по темата и представяне на теза; подкрепена със свидетелства (факти, цитати) и аргументи; изразяване, съпоставяне и защитаване на лична позиция и
собствена гледна точка; показване на индивидуален стил, творчески подход и оригиналност; използване на подходящи стилистични и езикови средства и спазване езиковите норми и текстовата структура на есето;

Есетата ще бъдат оценени от комисия, съставена от заместник-председателя на Административен съд-Перник и филолози. За победителите се предвиждат първа награда – таблет и поощрителни награди. Текстовете за конкурса за есе ще се приемат до 17:00 часа на 12 април на адрес: град Перник, улица “Търговска” № 37, етаж 5, Регистратура на Административен съд -Перник или до полунощ на същата дата на електронна поща: pernik-adms@justice.bg

Връчването на наградите и грамоти за участие ще се проведе в Деня на отворени врати в Административен съд-Перник на 16 април в зала № 10 от председателя на съда.

Виж също...

Loading...