Бюджетът на Община Брезник за 2017 година е бил увеличен с 794 594 лева след направени промени, за заплати и възнаграждения са изразходвани 1 738 116 лева – ВИДЕО

Публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Брезник за 2017 година се проведе тази сутрин в народно читалище “Просвещение-1870”. Основните постановки по изпълнението на бюджета бяха представени от Моника Банкова – старши експерт бюджет и ТРЗ в Община Брезник, предаде репортер на Zapadno.com.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31 декември 2017 година на Община Брезник е съставен в съответствие с указанията на Министерство на финансите, дадени с ДДС от 22 декември 2017 година. В отчета са събрани отчетите на Община Брезник, администрация и второстепенните разпоредители с бюджет в системата на Общината, които са: средно училище “Васил Левски”, основно училище “Христо Смирненски”, детска градина “Брезица”-Брезник, Домашен социален патронаж, Детска млечна кухня, Център за социални услуги от резидентен тип, Община Брезник и Общински исторически музей.

Утвърдените разходи по бюджета за 2017 година са в размер на 6 163 582 лева. Държавните дейности по утвърдените разходи са 2 905 470 лева, местните дейности са 2 998 812 лева и дофинансиране – 259 300 лева. През изминалата година по бюджета на Община Брезник са правени промени, които са били на основание Закона за публичните финанси. В резултат на направените промени бюджетът е бил увеличен с 794 594 лева, от които 625 469 лева са държавни дейности, местните дейности са 160 125 лева и дофинансирането е в размер на 9 000 лева. Промените за държавни дейности са били за покриване на част от транспортните разходи извършени по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти в малките населени места с до 500 жители, превоз на ученици до 16-годишна възраст и субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози.

Отчетът на касовото изпълнение на бюджета показва още, че средствата за заплати и възнаграждения са в размер на 1 738 116 лева. В “Други възнаграждения и плащания” са отчетени 381 057 лева, които са били за възнаграждения на общинските съветници, служителите назначени по 66-то ПМС, Отбранително-мобилизационна подготовка, хонорари, граждански договори и допълнително стимулиране, представително работно облекло на служителите, обезщетения по Кодекса на труда за неизползван годишен отпуск, обезщетения за първите 3 дни от временната нетрудоспособност.

Предстои отчетът за бюджета на Община Брезник за 2017 година да бъде включен в дневния ред на предстоящото заседание на Общински съвет-Брезник. Това каза председателят на Общински съвет-Брезник Виолета Младенова в края на публичното обсъждане на бюджета.

Вижте как премина представянето на отчета за бюджета на Община Брезник за 2017 година във видеата на Zapadno.com:

Виж също...

Loading...