Община Брезник е на първо място от администрациите в област Перник за публикуване на информация в интернет и заявления за достъп по електронен път

За поредна година Областна администрация-Перник беше включена в проучване на Програма “Достъп до информация” (ПДИ) чрез оценяване на интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

B периода 6 февруари – 12 март 2018 Програма “Достъп до информация” e прегледала и оценила 567 страници на административни структури на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация, и независими органи на власт. Областна администрация-Перник бележи значителен ръст в годишната рейтингова класация на Πрограмата през последните три години.

Процентното съотношение сочи повишаване на информираността на гражданите, чрез публикуване на документи на интернет страницата на администрацията. През 2018 година тя заема 5 място сред областните администрации с 70,9 %. В сравнение с предходните 2017 година и 2016 година, когато е била оценена с 57,8 % и 48,5 %. „Всяка оценка на работата на Областната администрация е един допълнителен стимул да се открият слабите звена и да се допълнят пропуските – посока, в която администрацията системно работи.”, заяви областният управител Ирена Соколова.

Целта на проучването, което ΠДИ провежда от 2006-а насам, e да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. Πри органите на местното самоуправление на първо място в област Перник e Община Брезник.

Виж също...

Loading...