Ученици от Трън научиха какво е разпределението на властите според Конституцията на Република България на лекция в Районния съд

На 16 март в зала № 2 на Районен съд-Трън се проведе четвъртата лекция по план от Образователна програма: „Съдебната власт – информира избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ пред учениците и класните ръководители – госпожа Боянова и госпожа Борисова на 9-ти и 11-ти класове от трънското средно училище „Гео Милев“. Това съобщи за читателите на Zapadno.com административният секретар на Районен съд-Трън Цветелина Симова.

Лекцията беше подготвена и изложена от изпълняващият функциите на административен ръководител – председател на Районен съд-Трън съдия Петър Симеонов и бе поднесена на учениците ведно с презентация по темата, подготвена от съдията по вписвания при Районен съд-Трън – Джулия Митева. Темата на лекцията беше „Разпределение на властите според КРБ. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет.“.

Темата започна с исторически преглед на разделението на властите от Теорията за разделение на властите, формулирана от Шарл дьо Монтескьо през 1748 година до разделението на властите в съвременна Република България, прогласена в конституционната норма – член 8 от Конституция на Република България, според която: „Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна.“

Темата обхвана възникването, развитието, същността и основните начала на Конституционализма и кратък исторически преглед на приемането на Конституциите в Република Българи от Търновската конституция, приета на 16 април 1879 година до четвъртата Конституция на Република България от 1991 година, която е действаща и към настоящия момент. Съдия Симеонов обясни на учениците принципите на организацията и дейността, както и системата и органите на съдебната власт. Също така се разгледа и съставът и правомощията на Колективния орган – Висш съдебен съвет. Всичко това бе онагледено от презентацията по темата.

Най-обширно се представи системата на Съдебната власт, обясни се структурата на Прокуратурата на Република България и следствените органи.

Темата бе завършена със запознаване на учениците с правомощията на Висшия съдебен съвет като определянето броя на съдилищата, съдиите, прокурорите и следователите, както и решенията по назначаване, освобождаване, повишаване, понижаване, преместване от длъжност на магистратите, както и внасянето на проекта за бюджета на съдебната власт и контрола по изпълнението му.

Виж също...

Loading...