Брезнишка фирма има инвестиционно предложение за зарибяване и отглеждане на риба за любителски риболов в язовир “Красава”

Инвестиционно предложение за зарибяване и отглеждане на риба с цел любителски риболов в язовир “Красава” в брезнишкото село Красава е обявено на сайта на Община Брезник. Предложението е на брезнишката фирма „БОКА 2020“ ЕООД с управител Боян Бонев.

Настоящото инвестиционно предложение е ново и предвижда експлоатация на съществуващ язовир в землището на селото, който е публична общинска собственост. Язовирът е с обща площ 27,286 декара и е разположен в махала “Банкова”. Възложителят на инвестиционното предложение има договор за концесия с Община Брезник, който е от 19 октомври 2017 година и е за срок от 15 години.

Язовирът ще се зарибява с шаран, пъстърва, бял амур и толстолоб. Зарибителният материал ще се закупува от рибовъдни ферми. Рибата ще се отглежда свободно и ще се подхранва с комбиниран фураж. Ще бъде поставен фургон за съхранение на инвентар. Ще бъде поставена подвижна каравана за работник и охрана. За нуждите на работника и охраната ще бъде доставяна бутилирана минерална вода, става ясно още от обявлението до обществеността.

За експлоатацията на язовира ще се извършват следните действия: поддръжка и ремонт при необходимост на съществуващ изпускател, почистване на съществуващ преливник, почистване от храсти на съществуваща стена и почистване на бреговата ивица.

Инвестициите ще са в размер на 400 000 лева и разкриване на 10 работни места. Това става ясно от Решение № 308 на Общински съвет-Брезник от 24 ноември 2016 година.

Виж също...

Loading...