Нищо друго освен златодобива не предизвика въпроси за развитието на Община Трън при обсъждането на Общия устройствен план

Никакви въпроси за развитието на Община Трън не предизвика общественото обсъждане на предварителния проект за Общ устройствен план (ОУП), което се проведе днес в народно читалище „Гюрга Пинджурова-1895“ в град Трън, предаде репортер на Zapadno.com.

Планът, заедно с екологичната оценка и оценката за съвместимост към него бяха представени от екип на ДЗЗД „Планпроект Трън“, които са ангажирани от Община Трън да ги изготвят. Ръководството на Община Трън оценява потребността от изработване на ОУП като основа на бъдещото управление на общинската територия, пише в предварителния проект. Чрез него се създават предпоставки за развитието на общината, повишаване качеството на живот на местната общност, подобряване на условията за бизнес, повишаване на инвестиционната активност и други. На тази база са разгледани в дълбочина природни, културно-исторически, демографски, икономически и социални въпроси, касаещи бъдещето и благоустройството на Трънско. Но единствената тема, която вълнуваше присъстващите в залата на общественото обсъждане беше проектът за добив на полезни изкопаеми, което по искане на инвеститора е спряно след решението на референдума миналата година.

Единствените активни граждани, задаващи въпроси бяха Димитър Куманов, Румяна Боянова и Тодор Исаев. Господин Куманов не е местен, но е познат на трънската общественост от миналата година във връзка с акциите против мината. Той е активен природозащитник и председател на риболовен клуб „Балканка“. От изказването му стана ясно, че има редица предложения, с които предлага на авторите на Общия устройствен план: „да бъде изтрито инвестиционното предложение или да се напише, че то е недопустимо“. От своя страна екипът на фирмата, подготвил ОУП, отговори: „Това, което искате от нас е напълно незаконосъобразно и нередно. Това инвестиционно предложение е факт, но не е предмет на Общия устройствен план. Изчакахме да мине референдума, да видим какво ще е развитието, написали сме, че инвестиционното предложение е спряно след референдума. Чисто процедурно обаче няма как да бъде изключено, но не сме го разглеждали и не сме правили оценка на комулативния ефект с него.“

Румяна Боянова, която стана известна около референдума и беше председател на сдружение „Трън“, а след допитването създаде второ сдружение под името „България за Трънско“, заяви, че становището на нейното сдружение „почти напълно съвпада със становището на „Балканка“, като обърна внимание на екипа, че са допуснали техническа грешка.

Тодор Исаев – председател на Общинската избирателна комисия и временно изпълняващ длъжността директор на Общинско предприятие „Трънска гора“, попита какво е включено в една от таблиците към Общия устройствен план като предположи, че сред данните за производствени терени може да са включени площи, свързани с минна дейност.

Авторите на Общия устройствен план се ангажираха да направят подробна справка за тези терени и уточниха, че „производствените терени са всички дворове, в които има някакви дейности, но в момента се водят земеделски земи и това спира развитието им, няма как човек да си построи нещо.“ „Целта на Общия устройствен план е да се създаде възможност населените места да се развиват, а не да скрием някаква мина“ – бяха категорични от дружеството, изготвило проекта на Общ устройствен план. Съгласно разписаното в представените днес документи ОУП на Община Трън е с план на действие 15-20 години и главната му цел е да бъде основа за цялостното устройство на територията в съответствие с наличните ресурси и за превръщането им в по-атрактивни места за живеене, работа и отдих.

Виж също...

Loading...