Общинските съветници трябва да решат дали да стартира процедура за изместване на главен път 63 в Брезник заради Общия устройствен план на Общината

В окончателния проект на Общ устройствен план на Община Брезник е предвидено стартиране на процедура по изместване на републикански второкласен път 63 от централната част на град Брезник. За стартирането на процедурата по изместване на пътя Общински съвет-Брезник трябва да даде съгласието си. Това става ясно от докладна, която е включена в дневния ред на предстоящото заседание на местния минипарламент.

Изместването на републиканския път, който в момента преминава през градския площад ще стане по съществуващата улична мрежа в границите на Брезник. Предвижда се републикански път 63 да преминава по улиците “Мала река” и “Ангел Коцелянов”. По тази отсечка се отбива трафикът при провеждането на масови мероприятия в центъра на града, които налагат затварянето на част от главния път. В момента тежкото движение е изнесено по улица “Мала река” и улица “Ангел Коцелянов”, тъй като преминаването през центъра на града застрашава живота на пешеходното движение. Посочените улици отговарят като характеристика и габарит за прекласирането им като второкласен път.

Ако общинските съветници дадат съгласието си процедурата за изместване да стартира улиците “Жданов”, “9-ти септември” и част от улица “Георги Ив. Бунджулов” вече няма да бъдат част от републикански второкласен път 63. По отсечката се движат автомобили към съседната община Трън, както и към Сърбия. Очаква се решението на Общински съвет-Брезник да стане ясно на заседанието, което ще се проведе на 27 март.

Виж също...

Loading...