Три терена общинска собственост на улица “Петко Д. Петков“ в град Трън ще бъдат отдадени под наем чрез публичен търг

Общински съвет-Трън даде съгласието си да бъдат отдадени под наем три терена общинска собственост. Терените се намират на улица “Петко Д. Петков“ в град Трън и ще бъдат отдадени под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване. Това беше решено на провелата се на 14 март сесия на Общинския съвет, предаде репортер на Zapadno.com.

Съветниците гласуваха със “за” решението за предоставяне под наем на терени № 6, 7 и 11 по одобрена схема за поставяне на временни обекти в централната градска част на Трън. Терен № 6 е с площ от 88,50 квадратни метра, а началната цена за месечния му наем е в размер на 88 лева и 50 стотинки. Размерите на терен № 7 са 84 квадратни метра, за които началната цена за месечен наем е 84 лева. Най-големият терен е № 11. Неговата площ е 105 квадратни метра, а началната цена за месечен наем е в размер на 105 лева. Цените са определени по реда на Наредбата за базисни наемни цени на общински нежилищни имоти на Община Трън.

И трите площи са определени съгласно схема на терените за поставяне на павилиони за търговия в централната градска част на град Трън с минимален процент на озеленяване 20 %. Срокът за отдаването под наем на всеки един от терените е 10 години, уточняват от Общински съвет-Трън. Предстои провеждането на процедура за обявяване на публичен търг с явно наддаване за терените.

Виж също...

Loading...