Равнището на безработица в община Трън през 2017 година е 29,71 %, а в община Брезник е тройно по-ниско според финансовото министерство

Министерство на финансите определи списъка на общините  безработица, със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2017 година. Това става ясно от заповед от 13 февруари 2018 година, която е обнародвана в “Държавен вестник” и е публикувана на сайта на ресорното министерство.

В списъка са оповестени четири общини от област Перник – Брезник, Земен, Ковачевци и Трън. Равнището на безработица в община Трън през 2017 година е 29,71 %. В съседната община Брезник равнището на безработицата е тройно по-ниско – 9,56 %.

Високият процент на безработица в Трънско се обяснява с наличието на по-малко фирми и предприятия на територията на пограничната община и намаляващото трудоспособно население. Голяма част от жителите на община Трън мигрират към големите градове и зад граница, като главна причина затова е високата безработица сред младите хора.

Виж също...

Loading...