Близо 3000 лева ще осигури Община Трън за съфинансиране на проект „За по-добра жизнена среда”

Почти 3000 лева от бюджета на Община Трън ще бъдат осигурени за съфинансиране на проект „За по-добра жизнена среда”. Това решиха общинските съветници на Трън на провелата се преди две седмици сесия.

Общински съвет-Трън дава съгласие Община Трън да кандидатства с проект „За по-добра жизнена среда” на стойност 29 939,49 лева с ДДС от които 90 % в размер на 26 945,54 лева са средства от Фонд „Социална закрила“ и 10 % в размер на 2993,95 лева са собствено финансиране. Средствата в размер 2993,95 лева ще бъдат осигурени от бюджета на Община Трън, уточняват от Общинския съвет.

Общинският съвет възлага на кмета на Община Трън да подготви, внесе проектното предложение и предприеме необходимите действия за подписване и изпълнение на договор при класиране.

Виж също...

Loading...