Националният доверителен екофонд отваря отново схемата за финансиране на електромобили

Набирането на проекти по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства започва от 29 март. За четвърти път Националния доверителен екофонд (НДЕФ) отправя покана в рамките на Инвестиционна програма за климата (ИПК), съобщиха от пресцентъра на Министерство на околната среда и водите.

За финансиране  по схемата могат да кандидатстват централната администрация, териториалните и подразделения и общинските администрации. Всяка от тях може да кандидатства за финансиране максимум на три превозни средства. Целта е ИПК да допринесе за изпълнението на политиките на страната в три направления – подобряване на качествата на атмосферния въздух, намаляване на емисиите на парникови газове и намаляване на нивата на шумовото замърсяване в населените места. Срокът за подаване на документи по новата покана е до 31 юли 2018 година.

Безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство и e в размер на 20 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места), 10 000 лева – за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места), 20 000 лева – за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50 % от стойността им, но не повече от 3000 лева, 30 000 лева – за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N, 40 000 лева – за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.

Виж също...

Loading...