Директорът на ЮЗДП: Засегнатият от корояд бял бор в област Перник е залесен на нетипична за него надморска височина

Горите с бял бор в област Перник, които са засегнати от корояд са залесени на нетипична за дървесния вид надморска височина. Това каза пред репортер на Zapadno.com директорът на Югозападно държавно предприятие инженер Дамян Дамянов.

По-рано днес в Областна администрация-Перник се проведе пресконференция по повод “Седмицата на гората”. На нея присъстваха областният управител Ирена Соколова, директорът на Регионална дирекция по горите-Кюстендил инженер Здравчо Тодоров и директорът на Югозападно държавно предприятие инженер Дамян Дамянов. На срещата бяха представени предстоящи инициативи свързани със “Седмицата на гората” и резултати от анализа във връзка с горските територии в областите Перник и Кюстендил.

Горски територии в област Перник, включително и в общините Брезник и Трън са засегнати от корояди и съхнене. В районите на засегнатите площи се извършват санитарни сечи, а след тях ще се реализират залесителни мероприятия с нови дървесни видове. В средата на 20-ти век територии в област Перник са залесени с бял бор, които в наши дни са сред засегнатите. “Най-пионерният вид, който има най-лесно производство в разсадниците, най-евтино и най-лесно от една страна и от друга страна с най-сериозно прихващане е белият бор. Преди 50 години  колегите при тези огромни площи, които е било необходимо да бъдат залесени са използвали основно белият бор. Всъщност, ако изхождаме от биологията на вида типичните му месторастения са на надморска височина над 1600 – 1700 метра, докато както виждате в двете области (бел. ред. областите Перник и Кюстендил) имаме бял бор на надморска височина 400, 500 – 700 метра, което е нетипично. Когато правим противоерозионно залесяване схемата на залесяване е 3 до 4 пъти по-гъста. В момента в 1 декар схемата на залесяване в момента е около 300 фиданки, а в старите култури е над 1500 фиданки. Представяте ли си какво изтощаване на терена настъпва след 30 години. Пак казвам това е и наша вина, не персонална разбира се, просто това е процес на икономическо развитие. В периода 1990-та – 2010-та всички тези култури трябваше да бъдат отгледани, разредени, за да има устойчивост на насаждението. Този период беше изтърван по различни причини. Това са нещата, няма никакви тайни и нищо извънредно.”, отговори на въпрос на Zapadno.com инженер Дамян Дамянов.

Засегнатите райони, в които се извършват санитарни сечи предстои да бъдат залесени с дървесни видове, които са пригодени за съответните условия и надморска височина. С широколистни дървета ще бъдат залесени районите, които предразполагат за развитието на такива видове и съответно с иглолистни дървета ще се залесят площите, които са благоприятни за тях. На пресконференцията беше уточнено, че има няколко различни вида корояди.

Виж също...

Loading...