След обследване от експерти: Земеделски площи в общините Брезник и Трън са преовлажнени и част от растенията са пожълтели

При около 40 % от площите в областта, особено изразено в общините Брезник, Перник, Радомир и Трън, е налице преовлажняване, като част от растенията са пожълтели, има водни огледала, на места по края на масивите, а и изцяло през масивите, има наличие и на течаща вода. Това показва доклад на Областна дирекция “Земеделие” – Перник след направено в края на месец март 10 %-ово обследване на площите, заети с есенници на територията на областта.

В изпълнение на Заповед на министъра на земеделието, храните и горите, в периода 26 – 29 март 2018 година на територията на област Перник се е извършило обследване на площи, засети с есенни култури. Обследвани са 153170 декара пшеница и 6910 декара есенен ечемик. Обследването в шестте общини на областта е направено съгласно приета от Министерство на земеделието, храните и горите методика и се е осъществило върху 10 % -ова извадка от общата площ от експертни комисии създадени със заповед на директора на Областна дирекция “Земеделие” – Перник.

Обследвани са били 15317 декара пшеница, при които е установено, че фенологичната фаза на развитие на растенията е начало на братене при около 20 % от тях и масово братене при останалите. В преобладаващата част растенията са здрави и без увреждания, с нормална гъстота. Общото агротехническо състояние се определя като средно – при  40.7 % от посевите растенията са с нормално развитие и неравномерна височина, 23.2 % от тях са в добро агротехническо състояние с нормално развити и добре  вкоренени растения, изравнени на височина, а при 33.6 % от засетите с пшеница площи се наблюдава нарушено развитие на растенията с ниски и слаби стъбла и недостатъчно добре развита коренова система. При над 60 % от площите се наблюдава слабо до средно заплевеляване с широколистни и житни плевели. В много добро състояние са само 2.5 % от посевите, уточниха още пред Zapadno.com от Областна дирекция “Земеделие” – Перник.

Към момента  на територията на областта  са подхранени с минерални торове 54 % от площите, като към същия период на 2017 година подхранените площи са били около 60 %. Няма третирани с хербициди посеви, включени в извадката. Това изоставане в растителнозащитните мероприятия ще доведе до силно заплевеляване и развитие на гъбични заболявания, за което вече има предпоставки. Към момента няма видими белези за поражения от болести, неприятели и гризачи над прага на икономическата вредност. Площите засети с ечемик са 6910 декара. Извадката е на площ от 691 декара и показва фенофазата на развитие на посевите е братене.

До момента в Областна дирекция „Земеделие“ – Перник и общинските служби в областта няма постъпили заявления за оглед на пропаднали площи, като последица  от обилните валежи от сняг и дъжд и настъпилото преовлажняване. В добро състояние са 36.9 % от посевите и 63.1 % са в средно състояние. Посевите са в начало на братене, в добро състояние са – добре гарнирани, с нормална гъстота, височината е неравномерна. Наблюдава се слабо заплевеляване с широколистни плевели, на места площите са преовлажнени, с водни огледала. Няма постъпили заявления за оглед на пропаднали площи. С минерални торове са наторени 75.4 % от площите. Няма третирани с хербициди посеви. Не са установени болести и неприятели над прага на икономическата вредност, съобщават още от Областна дирекция “Земеделие” – Перник.

Виж също...

Loading...