В град Трън ще се проведе информационна среща на тема, която е свързана с Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

Информационна среща в град Трън ще проведе Областен информационен център-Перник през тази седмица, съобщават от трънската общинска администрация.

На 13 април (петък) от 9:30 часа, в заседателната зала на Община Трън, екипът на Областния информационен център-Перник организира информационна среща на тема: „Представяне на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Актуални възможности за финансиранe от ЕСИФ. Електронно кандидатстване.“. Областният информационен център-Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Виж също...

Loading...