Изискването на свидетелство за съдимост на хартиен носител от неосъждани граждани се преустановява от институции в област Перник

Областна администрация-Перник и институциите преустановят изискването на свидетелство за съдимост на хартиен носител от неосъждани граждани. Заместник министър-председателят Томислав Дончев изпрати дo всички администрации писмо с указания да спазват закона и да преустановят изискването към неосъждани граждани да представят на институциите свидетелство за съдимост на хартиен носител, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

С промените в законодателството, в сила от началото на годината, отпада напълно изискването към лицата с чисто съдебно минало да представят удостоверението като доказателство, а администрациите са задължени и оправомощени да правят справка за данните за съдимостта на гражданите чрез проверка в регистрите и електронен обмен на информация. Така при издаване на свидетелство за съдимост по служебен път отпада изискването гражданите да предоставят акт за раждане и вече не се събира държавна такса.

Мярката е част от дългосрочния приоритет на правителството за провеждане на административна реформа, която води до облекчаване на процедурите и повишаване качеството на административно обслужване за гражданите и бизнеса. Тази цел се постига чрез премахване на изискването за представяне на някои от по-разпространените официални документи на хартиен носител, опростяване на режимите, регламентиран достъп до регистри, електронен документооборот и служебен обмен на информация между институциите. „Радвам се да отбележа, че от началото на месец април Областна администрация Перник работи в съответствие с всички изменения в нормативните текстове. Предприели сме необходимите действия, за да създадем условия за още по-качественото административно обслужване на гражданите”, сподели областният управител Ирена Соколова.

Виж също...

Loading...