Свободно място за длъжността нотариус за съдебния район на Трън обявиха от Министерство на правосъдието

Министърът на правосъдието Цецка Цачева одобри процедура по провеждане на конкурс за нотариуси в страната. Министерството на правосъдието публикува на сайта си проект на заповед за конкурс за заемане на общо 92 вакантни места за нотариуси в различни съдебни райони в страната. Едно вакантно място за нотариус е обявено за съдебния район на Районен съд-Трън, става ясно от списъка на Министерство на правосъдието.

До стартиране на процедурата се пристъпи след изготвен анализ от Министерството на правосъдието за останалите незаети места за нотариуси, след проведения конкурс през 2014 година, както и анализ във връзка с вакантните места по съдебни райони, поради преместване на нотариуси при условията на член 34б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, и поради загубване на правоспособност.
Запълването на незаетите места за нотариуси цели равномерното им разполагане на територията на страната, създаване на подходящи условия за предоставяне на нотариални услуги на гражданите и юридическите лица и предотвратяване на нелоялната конкуренция при осъществяване на нотариалната дейност.

На основание член 66 от Административнопроцесуалния кодекс в едномесечен срок от публикуването на проекта на заповед, всички заинтересовани лица и организации могат да представят писмени предложения и възражения по изготвения проект на заповед за насрочване на конкурса.

Писмените предложения и възражения следва да се депозират в посочения срок в деловодството на министерството в сградата на улица „Славянска“ № 1 или да се изпратят по пощата на адрес: град София, улица „Славянска“ № 1.

Виж също...

Loading...