Библиотекари от читалища в Брезнишко и Трънско се обучават в град Перник на тема „Управление на Европейски проекти”

На 11, 12 и 13 април в обучителен център на Регионална библиотека „Светослав Минков” в град Перник се провежда обучение на библиотечни специалисти от Пернишка област на тема „Управление на Европейски проекти” с обучител Милена Драгова. Обучението се финансира от Фондация „Глобални библиотеки-България” в изпълнение на Дейност 1 „Развитие на мрежата и обучителните центрове” по Договор № РД-11-00-338 от 20.12.2018 година между Фондация „Глобални библиотеки-България” и Министерство на културата, съобщиха от Регионална библиотека “Светослав Минков”.

Предоставеното финансиране от страна на Фондацията има за цел да подкрепи дейности на обучителните центрове за постигане устойчивост в две посоки – системни обучения за библиотечни специалисти, съобразно техните нужди, от една страна и от друга за развитието им като центрове за неформални обучения на гражданите, чрез изграждането на партньорства с други сродни организации и институции. Общо за страната ще бъдат проведени 78 обучения в 27 регионални обучителни центъра към регионалните библиотеки, от които три ще бъдат организирани от Регионална библиотека „Светослав Минков”-Перник.

Регионална библиотека „Светослав Минков” предстои да организира и проведе и обучения по „Компютърна грамотност за библиотечни специалисти” и „Изготвяне на презентации и презентационни умения”. В обучението участват и библиотекари от читалища на територията на общините Брезник и Трън.

Снимки: Регионална библиотека “Светослав Минков”

Виж също...

Loading...