Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Брезник ще се осъществяват в периода 16 – 20 април

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16 – 20 април включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Брезник

На 16.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 18.04.2018 г. /08:45 – 16:00 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:00 ч./ –  Душинци;

На 17.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 18.04.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:00 ч./ –  Непразненци;

На 18.04.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:00 ч./ –  Банище;   Бегуновци;   Беренде, Общ. Земен;   Брезник: МТП Ръждавец;   Брезнишки Извор;   Велиново;   Габровдол;   Гигинци: УПИ ХІV-219, Кв. 22;   Горна Секирна: местност Валога;   Долна Секирна: МТП Д. Секирна ;   Ерул;   Кошарево;   Милкьовци;   Режанци;   Садовик;   Станьовци;

На 18.04.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Долна Секирна;

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...