Семинар в град Трън събра младежите на общината, които повишиха информираността си за ЕС и българското председателство на ЕС

На 13 април се проведе семинар с младежите от община Трън с цел повишаване на информираността на младите хора за EC, Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 година и приноса на Република България за развитието на ЕС и за ползите на България от членството и, съобщиха от общинската администрация.

Предстои провеждане на кръгла маса с младежите, където те да представят свои идеи за бъдещото развитие на общината под формата на презентации, които след това ще бъдат публикувани в брошури. Откриване на фотоизложба, която ще представи развитието на град Трън преди и след членството на България в ЕС.

Община Трън изпълнява проект „Младите хора с идеи за развитието на общината в духа на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018г“. Финансиран от НСОРБ в размер 3000 лева на основание ПМС№15/01.02.2018 г. на Министерски съвет по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 /БПСЕС/. Срока за изпълнение на проекта е до 30 юни 2018 година.
Целевата група на проекта са младежи от горния курс на обучение от средно училище „Гео Милев“ град Трън – 50 броя. Основната цел е повишаване на информираността на младите хора в община Трън за ЕС, БПСЕС и специфичните цели привличане интереса на младежите чрез ангажирането им с идеи за бъдещото развитие на общината.

Очаквани резултати от проекта са: обучени 50 младежи от община Трън и ангажирането им с идеи за развитие на общината; информирани жители и гости на град Трън за дейността на проекта и развитието на града след приемането на България в ЕС чрез откриване на фотоизложбата.

Снимки: Община Трън

Виж също...

Loading...