Задължения към “ВиК”-Брезник се очаква да бъдат изплатени от нов кредит, който пернишкото водоснабдително дружество ще тегли

Нов кредит в размер на 4.2 милиона лева ще тегли „ВиК”-Перник Със заема ще бъде рефинансиран остатъкът от стар кредит от 2014 година, с който е трябвало да бъдат погасени задължения към Басейнова дирекция, в размер на 3 милиона лева, предаде радио “Благоевград“. 

„Парите не са били използвани по предназначение, с тях са били изплащани и задължения към доставчици, данъци и осигуровки“, каза управителят на фирмата Иван Витанов. Новият кредит ще позволи да бъдат изплатени, освен задълженията към Басейнова дирекция, и задължения към „Водоснабдяване”-Брезник и НАП. „Кредитът ще бъде обезпечен със залог върху настоящи и бъдещи вземания на „ВиК” и с ипотека на имоти на дружеството, и няма да доведе до повишаване на цената на водата“, твърди Витанов.

Виж също...

Loading...