Общински съвет-Брезник ще разглежда Годишен отчет на кмета на Община Брезник за изпълнение на Програмата за управление на Общината за мандат 2015-2019 г.

Общински съвет-Брезник ще проведе редовно заседание през следващата седмица. Дневният ред за предстоящата сесия е съставен от 5 точки, съобщават от Общински съвет-Брезник.

Сред точките, които общинските съветници ще разглеждат са Годишен отчет за 2017 година на кмета на Община Брезник за изпълнение на Програмата за управление на Общината за мандат 2015-2019 година и приемане на годишните отчети, баланси и разпределение на печалбата за 2017 година на общинските дружества със 100 % общинско участие в капитала им. Заседанието е насрочено за 24 април (вторник) от 10:30 часа и ще се проведе в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870” в град Брезник.

Вижте дневния ред на предстоящото заседание на Общински съвет-Брезник:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно Годишен отчет на Кмета на Община Брезник за изпълнение на Програмата за управление на Община Брезник за мандат 2015-2019г , за 2017г

2. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2018г

3. Докладна записка относно приемане на годишните отчети, баланси и разпределение на печалбата за 2017г на общинските дружества със 100% общинско участие в капитала им

4. Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018г

5. Отчет за дейността на читалищата на територията на Община Брезник

6. Други

Съвместното заседание на ПК към Общински съвет Брезник, ще се проведе на 19.04.2018г.от 15.00 часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” №2/ при горепосочения проект за дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Виолета Младенова/

Виж също...

Loading...