Общо 3054.9 хектара е забранената площ за паша на селскостопански животни в Брезнишко, а разрешената е 6195.7 хектара

Община Брезник забрани със заповед пашата на селскостопански животни по няколко обособени територии в Брезнишко. Това стана със заповед на кмета на Община Брезник Васил Узунов от 17 април, научи Zapadno.com.

Според забраната селскостопанските животни не могат да се пускат на паша в горски територии общинска собственост на Община Брезник и държавна собственост, в район на дейност на териториално поделение на „Държавно горско стопанство-Брезник” без пастир. Паша не трябва да се извършва и в поройните и ерозираните горски територии, дендрариумите, одобрените и регистрираните източници за производство на горски репродуктивни материали и в горските разсадници, в частните, общинските и държавни земеделски земи, засети със земеделски култури, в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 метра и други.

Забранената площ е 3054.9 хектара от общата площ, която е 9250.6 хектара. Разрешената площ за паша в Брезнишко е 6195.7 хектара. От общинската администрация публикуваха пълен текст на заповед, с която всеки може да се запознае като натисне тук.

Виж също...

Loading...