Община Брезник ще осигури работа по програма на трима души, а администрацията в Трън ще назначи 10 човека на 4-часов работен ден

В област Перник ще бъдат разкрити 31 работни места по Регионалната програма за заетост. Размерът на определените средства за финансиране на програмата за областта е 97 910 лева. Това стана ясно по време на проведено заседание на Областната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

На председателстваното от заместник-областния управител инженер Васил Павлов бе единодушно приет, представеният окончателния вариант на регионалната програма. Размерът на финансовите средства е разпределен, съгласно заявките им. На пълен работен ден Областна администрация-Перник и Общините Перник и Радомир ще осигурят по 4 работни места, Община Брезник и Ковачевци по 3 броя. Община Трън ще осигури работа за 10 души на 4-часов работен ден, а Община Земен трима души на 6-часов. Всички лица ще бъдат ангажирани в рамките на 6 месеца.

Работните позиции в проектите на общините са за: комунално-битово обслужване, което включва: събиране и извозване на отпадъци, хигиенизиране на вътрешни и външни площи, почистване на храстовидна и тревна растителност, почистване на шахти и водостоци и осъществяване на дребни ремонти; благоустройство на населените места; поддържане и опазване на обекти – общинска и/или държавна собственост; опазване на околната среда

Реализацията на регионалната програма за заетост ще започне на 1 юни и ще продължи до 30 ноември 2018 година.

Виж също...

Loading...