Вижте кога ще има планирани прекъсвания на електрозахранването в община Брезник и трънските села Долна Мелна, Забел и Главановци през следващата седмица

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 23 – 27 април включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Брезник 

На 23.04.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 09:00 – 16:15 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 25.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник: МТП Ръждавец

На 23.04.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Банище; Бегуновци;Беренде, Общ. Земен; Брезнишки Извор; Велиново; Габровдол; Гигинци: УПИ ХІV-219, Кв. 22; Горна Секирна: местнн. Валога; Долна Секирна: МТП Д. Секирна; Ерул; Милкьовци; Режанци; Садовик; Станьовци

На 23.04.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 25.04.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Непразненци

На 23.04.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 26.04.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Душинци

На 23.04.2018 г. /08:45 – 16:00 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Кошарево

На 24.04.2018 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Брезник: 06286. 0502. 021 Бив. Под. Мно, 9-ти Септември, Александър Филипов, Ангел Коцелянов, Андрей Жданов, Андрей Михайлов, Богдан Митов, Борис Антов, Борис Калев, Борова Гора, Бреза, Варош, Велин Ваклинов, Владо Радославов, Воин, Генерал Владимир Заимов, Георги Бунджулов, Георги Ив Бунджулов, Георги Стефанов, Д-Рйордан Стефанов, Евстати Николов, Елена Георгиева, Енчо Николов, Ефтим Стоянов, Жданов, Йордан Стефанов, Комсомолец, Крум Савов, Лазар Лумбаров, Макаренко, Мала Река, Марин Асенов, Нестор Петров, Пети Конен Полк, Пролетарска, Първи Май, Радослав Григоров, Росица, Синчец, Славей, Стадион, Стоян Миленков, Христо Ботев, Цвета Лумбарова, Шипка

На 24.04.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Брезник: Александър Филипов, Ангел Коцелянов, Андрей Михайлов, Велин Ваклинов, Георги Ив Бунджулов, Георги Стефанов, Д-Рйордан Стефанов, Йордан Стефанов, Лазар Лумбаров, Макаренко, Марин Асенов, Нестор Петров, Пролетарска, Първи Май, Радослав Григоров, Росица, Стадион, Цвета Лумбарова

На 26.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Брезник: Александър Филипов, Ангел Коцелянов, Владо Захариев, Владо Радославов, Георги Стефанов, Гоце Делчев, Иглика, Изгрев, Макаренко, Могилица, Нестор Петров, Нов Живот, Октомври, Разцвет, Сливница, Чайка, Шейново, Яне Сандански, Ясна Поляна

На 27.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Брезник: 9-ти Септември, Ангел Коцелянов, Борис Антов, Владо Радославов, Ефтим Стоянов, Крум Савов, Синчец

Община Трън 

На 23.04.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 25.04.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Долна Мелна

На 26.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Забел

На 27.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Главановци, община Трън

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...