Общински съвет-Брезник ще заседава извънредно заради кандидатстване на Общината като Водещ партньор на програма за трансгранично сътрудничество

Извънредно заседание ще проведе Общински съвет-Брезник в началото на следващата седмица. Заседанието ще се проведе в заседателната зала на Общински съвет-Брезник на площад „9-ти септември” № 2 по точка свързана с 2-ра (втора) покана за набиране на проектни предложения на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020. Това съобщиха от Общинския съвет на сайта на Община Брезник.

Докладната записка, която местния мини парламент ще разглежда е относно кандидатстване на Община Брезник като Водещ партньор с проектно предложение по 2-ра (втора) покана за набиране на проектни предложения на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020 по Приоритетна ос 3 Околна среда, Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска. Вносител на докладната е кметът на Община Брезник Васил Узунов. Община Брезник възнамерява да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент – Водещ партньор с проектно предложение с работно заглавие “Подготвени заедно за бедствия и кризи” по Приоритетна ос 3 Околна среда, Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска.

Общинският съвет трябва да реши дали да даде съгласието си Общината да кандидатства и изпълни като Водещ партньор проектно предложение по 2-ра (втора) покана за набиране на проектни предложения на програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия. Общата стойност на проекта възлиза на 600 000 евро, от които за община Брезник минимум 300 000 евро. Основната част от разходите по проекта ще бъдат предоставени за доставка на специализирано оборудване за реакция при природни бедствия и кризи, е записано в предложеното решение в докладната записка от кмета на Общината.

Освен това с решението, което предстои общинските съветници да разгледат, се декларира, че собствеността на закупеното оборудване за целите на проекта няма да бъде променяна в срок за 5 години след края на проекта. Също така проектът ще се реализира в подкрепа на дейности, заложени в общинския план за развитие на Община Брезник.

Общинският съвет на Брезник ще заседава извънредно на 23 април (понеделник) от 10:00 часа в заседателната зала на площад “9-ти септември” № 2, при следния проект за дневен ред:

Дневен ред:

1. Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Брезник като Водещ партньор с проектно предложение по 2-ра (втора) покана за набиране на проектни предложения на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020 по Приоритетна ос 3 Околна среда, Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска.

 

Председател Обс:

/Виолета Младенова/

Виж също...

Loading...