Гражданите ще могат да се запознаят със структурата и функциите на съдебните институции на „Ден на отворените врати“ в Районен съд-Брезник

На 27 април (петък) от 10:00 часа в Съдебната палата в град Брезник ще се проведе „Ден на отворените врати“. Инициативата е насочена към всички, които желаят да се запознаят със структурата и функциите на съдебните институции в нея и със спецификата на работата на магистратите и съдебните служители с цел повишаване на правната култура на гражданите, съобщиха от Районен съд-Брезник.

През целия ден възможност за посещение и запознаване на място с работата на: Служби „Бюро съдимост“ и „Архив“; Служба „Деловодство“; Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“; Служба „Регистратура“; Служба „Съдебен секретар“; „Съдебно – изпълнителна служба“; Запознаване с правилата за достъп до Съдебната палата и дейността на звено „Съдебна охрана“; Среща на Роман Тодоров Николов – изпълняващ функциите административен ръководител-председател на Районен съд-Брезник с граждани и журналисти.

Това ще е първи “Ден на отворените врати” в Съдебната палата на Брезник от поредицата няколко такива инициативи, които ще се проведат през тази година. През 2018 година Районен съд-Брезник ще отбележи 20-годишнина от учредяването на институцията в новата и история.

Виж също...

Loading...