Обявиха нова обществена поръчка за извършване на строително-монтажни дейности в полицейското управление на Брезник

Обществена поръчка за изграждане на помещения за задържане, специални помещения за задържане на непълнолетни граждани, помещения за водене на разпит, разпознаване и посещения от адвокатите, помещение за охранителите и приемна, посредством преструктуриране и ремонтиране на други свободни помещения в Районно управление-Брезник е обявена от Областна дирекция МВР-Перник. Това сочи справка в регистъра на Агенция за обществени поръчки.

Предметът на обществената поръчка включва: Изграждане на помещения за задържане, специални помещения за задържане на непълнолетни граждани, помещения за водене на разпит, разпознаване и посещения от адвокатите, помещение за охранителите и приемна, посредством преструктуриране и ремонтиране на други свободни помещения в Районно управление-Брезник; Гаранционен срок за извършените строително-монтажни работи.

Обектът на поръчката е приравнен към четвърта категория, съгласно член 137 от Закона за устройство на територията. Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е открита с решение от 6 ноември 2017 година. Zapadno.com припомня, че през месец ноември 2017 година Областна дирекция МВР-Перник е обявила обществена поръчка за извършване на строително-монтажни дейности в сградата на Районно управление „Полиция“-Брезник със същото описание на предмет на обществената поръчка тогава.

Прогнозната стойност на новата обществена поръчка е 81 556 лева без включен ДДС. Крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 22 май 2018 година включително. Офертите ще бъдат отворени на 29 май в сградата на Областна дирекция МВР-Перник, става ясно още от обявлението.

Виж също...

Loading...