В Трън ще правят Исторически музей, Общината обяви конкурс за назначаване на директор

Трън е на път отново да има Общински исторически музей след като общинската администрация е обявила конкурс за директор. Обявлението за конкурса за заемане длъжността “директор” на Общински исторически музей-Трън е публикувано днес на сайта на общинската администрация.

Повече от 3 години в пограничната община няма исторически музей. Последният исторически музей се помещаваше в сграда на улица “Вельо Стоянов” в града, където от миналото лято беше настанен офис на сдружение “Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище”. Сред обявените минимални изисквания за заемане на длъжността “директор” на музея са: висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност “история и археология“, допълнителна квалификация и/или специализация в областта на музейното дело, професионален опит минимум 3 години работа (в музей), компютърна грамотност. Предимство имат кандидатите, които владеят чужд език.

Бъдещият директор ще трябва да организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на Общински исторически музей-Трън и представлява институцията в рамките на определените му правомощия, организира и контролира основната дейност по издирване, изследване, изучаване,идентификация, придобиване, документиране, архивиране, съхраняване, опазване, реставрация, консервация и социализация на културното наследство в региона и други характеристики на работата.

Впечатление прави основната работна заплата, която е обявена за заемане на длъжността. Община Трън ще плаща по 700 лева на бъдещия директор, който пък ще получава и процент за годините професионален опит в тази област. Кандидатите за длъжността ще трябва да защитят концепция за развитието на Общински исторически музей-Трън за срок от три години (подробно разработена първата година). Концепцията трябва да бъде представена в пет екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от 5 страници. Освен това ще има събеседване с одобрените кандидати.

На територията на Трънско са разположени два музея – Музей на бусинската керамика в село Бусинци и Музей на киселото мляко в село Студен Извор.

Виж също...

Loading...