Отпада и изискването за издаване на служебни бележки за доход от работодателя и предоставяне на данни за осигурителния статус от НАП. Отсега нататък при кандидатстването за социални услуги тези документи ще се осигуряват по служебен път.