Проверки на издадени наказателни постановления, фишове и електронни фишове вече могат да се правят онлайн на МВР портал

В МВР работи електронен портал за проверки на издадени наказателни постановления, фишове и електронни фишове, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция МВР-Перник.

Една от мерките, за справяне с безопасността на движението по пътищата е всеки нарушител да заплати наложената му санкция в срок и това да изиграе превантивна роля спрямо него и останалите участници в движението. Съгласно последните разпоредби на Закона за движение по пътищата, на шофьор, който не е заплатил в законоустановения срок наложените му глоби се отнема свидетелството за управление. За да не се стига до подобни принудителни мерки, МВР създаде електронен портал на адрес https://e-uslugi.mvr.bg, където могат да бъдат направени проверки за влезли в села наказателни постановления, фишове и електронни фишове. Съгласно функционирането на електронния портал, като критерии за проверка трябва да се въведат номер на свидетелството за управление на МПС и ЕГН.

Когато има постъпили искания за подобни проверки от ръководители на органи на държавната и местна власт за юридическите лица, които представляват, проверките ще се извършват от структурите на МВР.

Виж също...

Loading...