Земеделците в Брезнишко засяха над 35 хиляди декара площи с пшеница, а производителите в Трънско – над 8 хиляди декара с културата

Общо 35 200 декара площи са засети с пшеница в община Брезник, които са подхранени и третирани с хербициди. От засетите площи 34 900 декара са площите на кооперации, сдружения и арендатори, а останалите 300 декара са на частни стопани. В съседната община Трън земеделците са засели общо 8 300 декара с пшеница, от които 8 000 декара са площите на кооперации, сдружения и арендатори, а останалите 300 декара са на частни стопани. В Трънско са подхранени 5 300 декара площи с пшеница. Третирани с хербициди са 1 300 декара с културата в пограничната община. Данните за справката за засетите площи с есенници и проведени мероприятия са актуални към 26 април. Това съобщиха специално за Zapadno.com от Областна дирекция “Земеделие” – Перник.

От справката става ясно още, че земеделците в Брезнишко са засели 1 730 декара с ечемик – 1 700 декара са на кооперации, сдружения и арендатори, а 30 декара са на частни стопани. Подхранените площи са 1 730 декара, а третираните с хербициди площи с ечемик са 1 700 декара. Земеделците в Трънско не са засявали площи с ечемик.

С културата тритикале единствено в община Брезник от цялата Пернишка област са засети площи. Засетите площи са 100 декара, които са на кооперации, сдружения и арендатори. Всичките площи са подхранени и третирани с хербициди.

Зимна маслодайна рапица е засята на площ от 450 декара в община Брезник. Площите са на кооперации, сдружения и арендатори и са подхранени и третирани с хербициди. Трънските земеделци са засели с културата общо 6 400 декара, които са на площи на кооперации, сдружения и арендатори. Подхранените площи със зимна маслодайна рапица в Трънско са 3 000 декара, а третираните с хербициди със същата култура – 900 декара.

В Брезнишко са направили предсеитбена подготовка с пролетен ечемик на 835 декара. Засетите площи с културата са 785 декара, от които 585 декара са на кооперации, сдружения и арендатори, а останалите 200 декара – на частни стопани. В Трънско няма засети площи с пролетен ечемик.

На 1 500 декара в община Брезник е извършена предсеитбена подготовка на площи за царевица за зърно. В община Трън не е извършена предсеитбена подготовка на царевица за зърно.

На 2 400 декара в Брезнишко е извършена предсеитбена подготовка на площи за овес. Засетите площи с културата са 2 020 декара, от които 1 820 декара на кооперации, сдружения и арендатори, а останалите 200 декара са на частни стопани. Трънските земеделци не са извършвали предсеитбена подготовка за овес.

216 декара са площите засети с фуражен грах в община Брезник. Площите са изцяло на кооперации, сдружения и арендатори. В Трънско няма засети площи с фуражен грах.

На 3 000 декара в Брезнишко е извършена предсеитбена подготовка на площи със силажна царевица. Трънските земеделци няма да засяват площи с културата, става ясно още от справката.

Предсеитбена подготовка е извършена на 18 000 декара в община Брезник с маслодаен слънчоглед. Общо 13 440 декара са засетите площи с културата, които са изцяло на кооперации, сдружения и арендатори. 10 400 декара с маслодаен слънчоглед са наторени, а площите третирани с хербициди на същата култура са 7 200 декара. В община Трън на площ от 750 декара е извършена предсеитбена подготовка с маслодаен слънчоглед. Толкова са и засетите площи с културата, които са изцяло на частни стопани.

С картофи едва 260 декара са засети в Брезнишко от 350 декара, в които е извършена предсеитбена подготовка. 210 декара от засетите площи с картофи са на кооперации, сдружения и арендатори, а другите 50 декара са на частни стопани. Наторените площи с културата са 50 декара. В съседната община Трън е извършена предсеитбена подготовка на 2 500 декара за картофи. Засетите площи с културата са 700 декара, които са изцяло на частни стопани. Наторените площи с картофи в Трънско са 500 декара.

Брезнишките овощари отглеждат 42 декара с млади и плододаващи ябълки, които са в частни площи. На площите с овощни дръвчета са извършени пръскания и резитба. Частни стопани в Трънско пък отглеждат общо 10,9 декара с ябълки. Със сливи в Брезнишко се гледат 110 декара в частни площи. 76 декара са площите със сливи в община Трън, на които е извършена резитба. Общо 28 декара пък са масивите с череши в община Брезник, които попадат в земите на частни стопани. На дръвчетата са извършени пръскания и резитба. Освен череши в Брезнишко се отглеждат и вишни на площ от 2 декара в частни земи. На вишните са им извършени пръскания и резитба. Трънските овощари не отглеждат череши. В Брезнишко се отглеждат 76 декара с круши, на които са извършени пръскания и резитба. 10,1 декара пък са масивите с круши в община Трън. Площите са на частни стопани и им е извършена резитба. На територията на Трънско се отглеждат малини на площ от 7,3 декара, които са на частни стопани. На храстите им е извършена пролетна резитба.

Виж също...

Loading...