6 европроекта, от които 4 на фирми се изпълняват в община Брезник, а в Трън е само един и е от администрацията

На територията на община Брезник се изпълняват общо 6 проекта по програми съфинансирани от Европейския съюз. В съседната община Трън се работи по едва 1 проект, на който бенефициент е общинската администрация. Това съобщиха за Zapadno.com от Областен информационен център-Перник.

Данните са за проекти, които се изпълняват към днешна дата. Според информацията 4 фирми в Брезнишко изпълняват проекти, а другите два са с бенефициент Община Брезник. Проектите са за ферма за отглеждане на риба на язовир “Брезнишки извор”, нови работни места в Брезник, повишаване на енергийната ефективност в брезнишко предприятие, създаване на нов “Център за услуги в домашна среда към Община Брезник, „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в община Брезник” и Изпълнение на енергоспестяващи мерки за повишаване конкурентоспособността на фирма в Брезник. Проектите в Брезнишко са в изпълнение от датата на стартирането им.

Проектът за язовир “Брезнишки извор” е на фирма “Адел-3” ЕООД и е за изграждане и оборудване на ферма за отглеждане на риба в брегова база за отглеждане и продажба на риба в акваторията на водоема. Общата стойност на проекта е 717 860 лева и 34 стотинки. Собственото съфинансиране от фирмата е в размер на 358 930 лева и 17 стотинки, а другите 358 930 лева и 17 стотинки са безвъзмездна финансова помощ. Продължителността на проекта е 18 месеца.

Друг проект, който е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сключен между нотариус Александър Николаев Цветанов и Министерство на труда и социалната политика. Проектът е за нови работни места в град Брезник и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Общата стойност на проекта е 110 429 лева и 84 стотинки. Продължителността на проекта е 16 месеца.

Чрез проект предприятие на територията на град Брезник, което е собственост на фирма “Логел” ООД ще повиши енергийната си ефективност. Основните потребности на фирмата, свързани с повишаване на енергийната ефективност в предприятието са: нужда от доставка на нови производствени машини; необходимостта от подобряване на енергийните характеристики на трите производствени сгради на предприятието; установяването на контрол и наблюдение върху енергопотреблението в предприятието; намаляване на загубите на топлинна енергия през зимните месеци от годината. Стойността на проекта е 501 611 лева и 10 стотинки, от които 357 317 лева и 77 стотинки е безвъзмездната финансова помощ. Останалите 144 293 лева и 33 стотинки е собственото съфинансиране от фирмата. Продължителността на проекта е 18 месеца.

Според данните за актуалните проекти, които се изпълняват в Брезнишко друго предприятие в град Брезник работи по изпълнение на енергоспестяващи мерки за повишаване конкурентоспособността на фирма “ТЕХ-МА” ООД. Сред основните дейности на проекта са: извършване на строително-монтажни дейности на производствената сграда на предприятието; придобиване на ново технологично оборудване за цех за производство на десенирани платове; придобиване на ново оборудване за производство на сгъстен въздух; придобиване на ново технологично оборудване за цех за трикотажни облекла; придобиване на 2 броя рекуператори въздух/въздух; придобиване на система за автоматизиран енергиен мониторинг и други. Общата стойност на проекта е 545 072 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е 388 628 лева, а другите 156 444 лева са собственото съфинансиране от фирмата. Продължителността на проекта е 12 месеца.

Община Брезник изпълнява два проекта – “Център за услуги в домашна среда” и „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в община Брезник”. Проектът за Център за услуги в домашна среда е на стойност 490 910 лева и 20 стотинки и е с продължителност 23 месеца. Другият проект за подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение е на стойност 260 305 лева и 57 стотинки с продължителност 26 месеца. Финансовите средства за двата проекта на общинската администрация са безвъзмездна финансова помощ.

В съседната община Трън към днешна дата се изпълнява 1 проект, на който бенефициент е общинската администрация. Проектът “Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” е на обща стойност 237 626 лева и 76 стотинки, които са 100-процентова безвъзмездна финансова помощ. Продължителността е 27 месеца, като проектът е в изпълнение от датата на стартирането му. Превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие е посочено сред целите на проекта. Той надгражда постигнатото по проект ”Щастливо детство” на община Трън и е в подкрепа на дейността на създадените по този проект за социално включване интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

В края на 2017 година е бил сключен друг проект, който отново е на Община Трън. Наименованието му е “В подкрепа на правото за независим живот” и е на обща стойност 499 945 лева и 94 стотинки, които изцяло са безвъзмездна финансова помощ. Проектът е насочен към подкрепа за съществуващия център за Социален патронаж, като в неговата сграда се предвижда да се осъществява почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Целта на проекта е подобряването качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в отговор на нуждите и потребностите на хора с увреждания и на хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване за преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Стартирането на изпълнението на проекта предстои да започне.

Виж също...

Loading...