Община Трън ще отваря предложения за концесията на “Трънска Банкя” седмица преди КЗК да разгледа жалбата на Кишкилова

Предложенията и обвързващите предложения, които са подадени за участие в процедура по предоставяне на концесия за добив на минерална вода от находище “Трънска Банкя” ще бъдат отворени на открито заседание в Община Трън. Заседанието ще се проведе точно една седмица преди Комисия за защита на конкуренцията да разгледа жалбата на Диана Кишкилова срещу процедура за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от находище „Трънска Банкя“, научи Zapadno.com.

Обявлението от Община Трън е на основание Решение № 98 по Протокол №6 от 26 юни 2014 година на Общински съвет-Трън и в изпълнение на член 43 от Закона за концесиите и на основание член 30, алинея 2 от Правилника за прилагане на закона за концесиите и обявление за концесия, публикувано в електронната страница на “Държавен вестник” и вписано в “Националния концесионен регистър”.

“На 10 май 2018 година от 11:00 часа, в заседателната зала на Община Трън в открито заседание, ще се извърши отварянето на допуснатите до този етап от процедурата предложенията и обвързващите предложения, подадени за участие в процедура по предоставяне на концесия за добив на минерална вода от находище “Трънска Банкя”, община Трън, област Перник, разкрита чрез Каптиран естествен извор “Трънска Банкя” – публична общинска собственост”, гласи съобщението от общинската администрация, което е от 23 април.

На 17 май от 10:00 часа Комисия за защита на конкуренцията е насрочила заседание, на което ще се разгледа преписка във връзка с постъпилата жалба от Диана Кишкилова, която е бивш концесионера на „Трънска Банкя“. Жалбата на Кишкилова, която е подадена в началото на тази година е срещу Решение № 98 на Общински съвет-Трън от 26 юни 2014 година и е за откриване на процедура за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от находище „Трънска Банкя“, община Трън.

Прочетете още по темата: Станаха ясни кандидатите за минералната вода в трънска Банкя, отново Кишкилова и варненска фирма искат да са концесионери

Виж също...

Loading...