ЧЕЗ ще прави планирани прекъсвания на електрозахранването в общините Брезник и Трън в периода 8 – 13 май

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 8 – 13 май включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Брезник

На 09.05.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 11.05.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Брезник:   06286.72.21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров

На 08.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 10.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –Брезник:   Александър Филипов, Богдан Митов, Варош, Велин Ваклинов, Георги Бунджулов, Георги Ив Бунджулов, Гребен, Енчо Николов, Иглика, Йордан Стефанов, Лазар Лумбаров, Любаш, Неделко Савов, Некрит Кузманов, Нестор Петров, Първи Май, Строител, Цвета Лумбарова, Яровец

На 08.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 10.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –Садовик

На 09.05.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 11.05.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Велковци, Общ. Брезник:   083011, Местн. Страище, махала Пали Лула, С.Велковци, УПИ ІV-105, Кв.40;  Ноевци; Селищен Дол;  Слаковци;  Сопица;  Ярджиловци:   Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора;

На 09.05.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./   На 11.05.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./ –Брезник;

На 11.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Брезник:   Александър Филипов, Велин Ваклинов, Гребен, Иглика, Любаш, Неделко Савов, Некрит Кузманов, Строител, Яровец;

Община Трън

На 08.05.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Бусинци;  Видрар;  Вукан:   УПИ III-130 Кв.12;  Горочевци;  Докьовци;  Долна Мелна:   Нупи 12;  Дълга Лука:   УПИ IV-71, Кв.17;  Еловица, Общ. Трън;  Костуринци;  Лева Река; Мрамор, Общ. Трън:   Стълб 32, Клон А;  Радово;  Стайчовци;  Шипковица;

На 08.05.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./   На 10.05.2018 г. /08:45 – 16:15 ч./ – Пенкьовци;

На 08.05.2018 г. /08:45 – 16:15 ч.; 08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Горна Мелна:   87;

На 08.05.2018 г. /08:45 – 16:15 ч.; 08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Къшле;

На 09.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 11.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –Милославци:   УПИ V-71, Кв.18;

На 09.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 11.05.2018 г. /10:00 – 16:15 ч./ –

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...