Служители от държавните горски и ловни стопанства в Брезник и Трън се обучиха по нова методика свързана с увредените гори

Над 200 служители от всички териториални поделения на Югозападното държавно предприятие преминаха обучение за работа с новата методика за оценка на възобновителните процеси в увредени гори от болести, вредители и природни въздействия.

Методиката е изготвена от авторски колектив на Института за гората и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН по поръчка на Югозападното държавно предприятие. Нейното прилагане ще осигури обективен анализ на степента на естествено възстановяване на насаждения, в които са изведени санитарни и принудителни сечи. Пилотното и тестване е извършено на територията на държавните горски и ловни стопанства в Благоевград, Брезник, Земен, Кюстендил, Осогово и Трън, съобщиха от пресцентъра на Югозападното държавно предприятие.

Точната и навременна оценка на възобновяване върху освободените площи е необходима на стопаните на горските територии за планиране на необходимите лесовъдски мероприятия, които да осигурят устойчивост в горските екосистеми. Новата методика ще бъде приложена във всички поделения на Югозападното държавно предприятие, като основа за предприемане на адекватни мерки по възобновяване на гората. Тя ще бъде предоставена и на останалите държавни предприятия, в съответствие с решенията на кризисния щаб за действие по спешно усвояване на дървесината, пострадала от биотични и абиотични фактори.

Виж също...

Loading...