Млади огнеборци от област Перник ще мерят сили и умения на Областно ученическо състезание

На 15 май в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в град Перник ще се проведе XVI-то областно ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“. Организатор е Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“-Перник в партньорство с Регионално управление на образованието на МОН и Областна администрация-Перник, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция МВР-Перник.

Състезанието ще бъде открито от 10:00 часа. Право на участие в него имат отбори от по четирима състезатели (ученици от шести и седми клас) и един ръководител – педагог от всички училища на територията на област Перник. В Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“-Перник са регистрирани заявки за участие от шест отбора.

Състезанието включва теоретическа и практическа част. Теоретическата част представлява проверка на усвоените теоретични знания за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ от 1-ви до 7-ми клас чрез индивидуален тест съдържащ 30 въпроса, в който участва всеки състезател.

Практическата част е проверка на придобитите умения и навици за защита чрез състезателни игри, в които участват по трима състезатели на отбора. Осъществява се в учебни центрове по теми и учебни въпроси.

Учебните центрове са четири:

І – „Защита при бедствия“;

ІІ – „Защита при промишлени аварии, радиоактивно заразяване, химическо замърсяване и биологични агенти“;

ІІІ – „Пожарна безопасност“;

ІV – „Първа помощ“.

В края на състезанието на първо място ще се класира отборът получил най-много точки от сбора на точките от теоретичната и практическата проверка на знанията и уменията на състезател за най-кратко време. Награждаването на отборите ще бъде около 13:00 часа.

Виж също...

Loading...