Над 16 хиляди лева без ДДС ще бъдат отпуснати за поддръжка и резервни части на автомобилите на “Държавно горско стопанство-Трън”

Обществена поръчка за техническо обслужване и доставка на резервни части на автомобилите на териториално поделение “Държавно горско стопанство-Трън” е обявена от Югозападно държавно предприятие, става ясно в регистъра на Агенция за обществени поръчки.

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за техническо обслужване и доставка на резервни части, консумативи и принадлежности, монтаж и баланс на гуми и джанти на моторни превозни средства по обособени позиции за нуждите на териториално поделение „Държавно горско стопанство-Трън” съгласно условия в Техническа спецификация. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции – „Техническо обслужване и доставка на резервни части, консумативи и принадлежности на моторни превозни средства” и „Монтаж и баланс на гуми и джанти на моторни превозни средства”.

Прогнозна стойност на поръчката е 16 600 лева без включен ДДС. Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е до 17:00 часа на 11 юни 2018 година. Получените оферти ще бъдат отворени в офиса на “Държавно горско стопанство-Трън” на 12 юни.

Виж също...

Loading...