Общински съвет-Трън одобри Предварителния проект на Общ устройствен план на общината, Екологична оценка и Оценка за съвместимост

На редовно заседание Общински съвет-Трън прие Предварителния проект на Общ устройствен план на община Трън, Екологична оценка и Оценка за съвместимост, предаде репортер на Zapadno.com.

Единодушно общинските съветници приеха Предварителния проект на Общ устройствен план на общината, Екологична оценка и Оценка за съвместимост. По точката нямаше изказвания преди гласуването. Местният минипарламент прие още: Проект на общинската програма за закрила на детето за 2018 година, Извършването на промени по бюджета на Община Трън за 2018 година и Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Трън за 2018 година.

На сесията беше гласувано и прието определянето начина на продажба и цената на дървата за огрев, предоставени за закупуване от физически лица, жители на община Трън. Стана ясно, че цената на дърва за огрев остава непроменена – 28 лева без ДДС за кубик.

От точките в дневния ред единствено докладна отнасяща се за разпореждане с имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на село Слишовци, заедно с построената в него триетажна сграда беше отложена за разглеждане на следваща сесия. Отлагането беше по предложение на Комисиите, разглеждали докладната, които добавиха, че това се прави до доуточняване на продажната цена. Съветниците приеха предложението за отлагане разглеждането на точката.

Виж също...

Loading...