Проверка на Българска агенция по безопасност на храните установи, че българският хляб е качествен и без неразрешени добавки

Във връзка с писмо, постъпило в Централното управление на Българската агенция за безопасността на храните от Върховната административна прокуратура, по повод публикация в медиите под заглавие „Качеството на хляба: Знаем ли какво ядем?“, контролните органи на агенцията извършиха проверки на производствени предприятия, търговски обекти, фурни и работилници, предлагащи на място хляб. Инспектирани бяха и супермаркети, където на място се пекат хлябове и сладкарски изделия, съобщиха от пресцентъра на Българска агенция по безопасност на храните.

Основният акцент на проверките в цялата страна беше да се установи съответствието на предлагания на пазара хляб с изискванията на действащото законодателство, отнасящо се за храните. Проверките обхващаха още контрол на: регистрация на обектите по Закона за храните; технологичните документации за произвежданите видове хляб и хлебни изделия; записите за технологичния контрол и прилаганата НАССР система; протоколи от лабораторни изпитвания на продуктите за доказване съответствието с качествените показатели и критериите за безопасност; използваните съставки, като се следи за влагането на неразрешени такива; етикетирането на предлаганите видове хляб за съответствието им с изискванията на Регламент (ЕО) № 1169/2011 г.; спазване на изискванията на Утвърден стандарт „България”.

При инспекциите беше възложено да се извършва органолептична оценка на произведените видове хляб, включваща  степен на изпичане на кората и вътрешността на хляба, състояние на средината – шупливост и еластичност, цвят, вкус и мирис на продукта, както и за наличие на несвойствени примеси и чужди тела.

Обобщените резултати от проверките в страната са следните:

Проверени обекти  общо                                                                                  1084 броя.

В това число:
Производствени предприятия, хлебозаводи и цехове                               462 броя.
Фурни за хляб и работилници, предлагащи на място хляб                     426 броя.
Супермаркети, произвеждащи хляб и хлебни изделия                            196 броя.
Издадени предписания за отстраняване на несъответствия                     67 броя.
Съставени актове за установяване на административни нарушения         5 броя.

При извършването на проверките контролните органи са констатирали, че всички обекти са регистрирани по реда на член 12 от Закона за храните, с изключение на един обект, който работи  без регистрация по член 12 от Закона за храните, за което е издаден акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Издадени са също 2 акта за установяване на административни нарушения, за констатирано наличие на използвани суровини с изтекъл срок на трайност и 2 АУАН, за предлаган пакетиран хляб без етикети със задължителната информация.

Анализът за резултатите от извършените проверки сочи, че в произвежданите видове хляб и хлебни изделия се влагат традиционните пшенични брашна – бяло (тип 500), „Добруджа“ (тип 750), типово (тип 1150) и пълнозърнесто (тип 1850), царевично брашно, както и брашна от други зърнени култури – лимец, ръж, и други. Всички използвани брашна са с български произход, доставени от мелничните предприятия в страната, които също са регистрирани по реда на Закона за храните. Констатирано е, че в състава на част от брашната се съдържат ензимни комплекси и агент за обработка на брашна – аскорбинова киселина, които са разрешени за използване в тази категория храни, влагат се с технологична цел като подобряват хлебопекарните качества на брашното.

Различните видове хляб и хлебни изделия са етикетирани в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство, на етикетите са обявени всички използвани съставки, включително и добавките в храните – набухватели, антиоксиданти, киселинни регулатори и консерванти, съгласно Регламент (ЕО) № 1333/2008 г. относно добавките в храните.

При извършването на проверките в страната не са установени случаи на произвеждан хляб с неразрешени съставки и добавки, както и предлагане на хляб с неустановен произход. Не са констатирани отклонения в качествените показатели и критериите за безопасност при лабораторните изпитвания и органолептичните оценки на различните видове хляб. По-голямата част от издадените предписания се отнасят за констатирани несъответствия на хигиенните изисквания в производствените обекти, както и за пропуски в етикетирането на предлагания хляб – не са ясно откроени алергените в състава, непълна информация при предлагане на непредварително опакованите хлябове и други. Предстоят извършване на последващи проверки във връзка с изпълнение на предписанията.

Виж също...

Loading...